HAKKINDA

2020 TÜBİTAK Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması

TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilecek Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması, 16 – 20 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep’te lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenecektir. Sabit ve döner kanat kategorilerinde yapılacak yarışmalara başvurular ve raporlar web sayfamızda yayınlanacak çevrimiçi sistem üzerinden kabul edilecektir.

Yarışmanın amacı özellikle yangın veya kaza gibi acil durumlarda insanlara yardım edecek, sivil kullanıma yönelik olarak İnsansız Hava Araçları (İHA) geliştirilebileceğini ortaya koymaktır.

TÜBİTAK, Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesinde Hükümete yardımcı olmakta ve Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun (BTYK) sekretarya görevini üstlenmektedir. Bu görevle bağlantılı olarak, TÜBİTAK önümüzdeki yirmi yıllık dönemde uygulanacak bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesine yönelik olarak “Vizyon 2023” adlı kapsamlı bir proje gerçekleştirmiştir.

TÜBİTAK 1963 yılında, Türkiye’de planlı ekonomi döneminin başlangıcında kurulmuştur. Kuruluş aşamasında en temel görevleri, özellikle doğa bilimlerinde temel ve uygulamalı akademik araştırmaları desteklemek ve genç araştırmacıları teşvik etmek, özendirmekti. Bu görevleri yerine getirebilmek amacıyla, temel bilimler, mühendislik, tıp, tarım ve hayvancılık alanlarında dört araştırma grubu (şimdi on araştırma grubunu içeren Araştırma Destek Programları Başkanlığı) ile Bilim Adamı Yetiştirme Grubu (şimdi Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı) oluşturulmuştur.

TÜBİTAK’ın temel amaçlarından birisi toplum genelinde okur-yazarlığı teşvik etmek, bilim, teknoloji, yenilik kültürünün gelişmesini ve yerleşmesini sağlamaya yönelik ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek olup bu kapsamda yapılan çalışmalar Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bilim ve Toplum Başkanlığı; “bilim ve toplum” kültürünün oluşturulmasına katkıda bulunan projelere ve etkinliklere destek sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir.

Bilim ve Toplum Başkanlığı